Bestyrelse

Vodstrup vandværk

Mosegårdvej 7                           Mail: mail@vodstrupvand.dk


Formand                                      Tlf: 60 89 22 73

Henrik Hunnerup                             


Næstformand                            Tlf: 22 62 05 82

Bo Baunsgaard Jensen                            


Kasserer                                       Tlf: 51 33 97 66

Per Jeppesen                              Mail: perkjeldal@gmail.com


Medlem                                        Tlf: 23 34 52 50

Thyge Larsen                             


Medlem                                        Tlf: 28 91 09 84

Bo Nikolajsen                            


Vandværks-                                Tlf: 97 74 12 00

administration                          Mail: post@kvva.dk

Bestyrelse